Błogosławieństwo Abigail - 29 kwietnia 2012 - Relacja z uroczystości

29 kwietnia odbyła się w naszym Zborze szczególna uroczysto¶ć po¶więcona modlitwie o błogosławieństwo
dla córki Uli i Łukasza Mamiców, Abigail.
W¶ród licznie zebranych go¶ci obecna była rodzina oraz przyjaciele braterstwa Mamiców.
Podczas uroczystego nabożeństwa, podczas którego ¶wiadectwem podzieliła się siostra Ula, opowiadaj±c nam o wielkim cudzie, jakim s± dla niej i jej męża narodziny ich córki, każdy mógł doł±czyć się do modlitw o Boże prowadzenie 2-miesięcznej Abigail w jej dalszym życiu. Największym życzeniem każdego z nas było, aby Pan Jezus stał się jej osobistym Zbawicielem. Nie zabrakło również pró¶b o m±dro¶ć i wytrwało¶ć dla rodziców.
Po nabożeństwie spędzili¶my czas przy wspólnym obiedzie i podwieczorku.

                                   Copyright 2009 - 2017 by www.ewangeliczni.com         Wszystkie prawa zastrzeżone!