Care Mission 24 wrze¶nia 2011 - Relacja ze spotkania

care mission

24 wrze¶nia mieli¶my wielki przywilej go¶cić w naszym Zborze przedstawicieli organizacji „Care Mission”.
W¶ród nich znaleĽli się: Oddvar Linkas - założyciel „Care Mission”, misjonarz, Jackson Solonka - pastor zboru ewangelicznego oraz Florence Kshaa – dyrektorka Szkoły i Domu Dziecka w Busii.Na spotkaniu można było porozmawiać o pracy Bożej w Afryce,
o pracy w¶ród plemion, ich zwyczajach i oczekiwaniach, pracy w szkole i domu dziecka, a także o nowym projekcie na terenie Masajmara niedaleko Nairobi.Ponadto go¶cie opowiedzieli o budowie zboru i współpracy ze zborem w Ugandzie.
Było to dla nas bardzo buduj±ce spotkanie, podczas którego mogli¶my ujrzeć prost±,
ale jakże wielk± wiarę w Jezusa Chrystusa chrze¶cijan z Afryki.Jest ona godna na¶ladowania przez nas, Polaków, którzy mamy wszystkiego pod dostatkiem i często w naszym dobrobycie nie doceniamy tego, co otrzymujemy od naszego Pana. Z pewno¶ci± była to dla nas kolejna lekcja pokory i dziękczynienia. Z niecierpliwo¶ci± oczekujemy kolejnej wizyty misjonarzy i współpracowników z „Care Mission”, jednocze¶nie wspieraj±c na co dzień ich służbę poprzez modlitwę i adopcję dzieci z Kenii.

Więcej informacji na temat misji: www.Care-Mission.pl

                                   Copyright 2009 - 2017 by www.ewangeliczni.com         Wszystkie prawa zastrzeżone!