Ewangelizacja uliczna w Grodzisku Mazowieckim - 3 czerwca 2012

Po kilkuletniej przerwie 3 czerwca ponownie wyszli¶my na miejski deptak, aby głosić mieszkańcom Ewangelię.
Przez trzy godziny rozdawali¶my przechodniom traktaty, Ewangelię Jana oraz informatory zborowe. W tym czasie chór usługiwał pie¶niami, które przeplatane były krótkim Słowem oraz pantomim± przygotowan± przez młodzież.

Również dzieci aktywnie wł±czyły się w rozdawanie broszur i to wła¶nie od nich przechodnie brali je najchętniej.
Był to dla nas bardzo buduj±cy czas, ponieważ wiele osób mogło usłyszeć Boże Słowo. Modlimy się, aby rzucone ziarno zakiełkowało i wydało owoc. Być może nie jeste¶my pokoleniem, które ujrzy efekty tej pracy, ale nie zniechęcamy się i planujemy po wakacjach ponowne zorganizowanie takiej ewangelizacji,
aby miasto Grodzisk poznało Pana Jezusa Chrystusa.

                                   Copyright 2009 - 2017 by www.ewangeliczni.com         Wszystkie prawa zastrzeżone!