Regularne spotkania i zajęciaW każdą niedzielę o 10.00 wszyscy zborownicy spotykają się na porannym nabożeństwie.
Usługa Słowem i prowadzenie nabożeństw podzielone są pomiędzy 4 braci.
Pozostali zebrani również mają swój wkład podając pieśni, modląc się, dzieląc się swiadectwami swojego życia, etc.
W środy spotykamy się o godzinie 19.00 aby wspólnie studiować wybrany fragment z Biblii.
W czasie takiego studium każdy może dzielić się swoimi myślami ku wspólnemu zbudowaniu.
Każdego tygodnia nasze dzieci spotykają się na "Szkole Niedzielnej".
Jeśli to tylko jest możliwe, staramy się aby te zajęcia nie kolidowały z niedzielnymi spotkaniami całego Zboru.
Bardzo zależy nam na tym, aby nasze dzieci były z nami w czasie ogólnych spotkań Zboru.
Mamy również nauczanie dla przedszkolaków, które co tydzień nie mogą doczekać się swoich spotkań.
Nasza młodzież spotyka się co tydzień. Dzień i godzina spotkań uzależnione są od planu zajęć w szkołach.
Po za tym, że się spotykają, nasza młodzież aktywnie wspiera też działania Zboru.
Forma tej aktywności zależna jest od aktualnych potrzeb i planów.
Czasami jest to rozlepianie plakatów, czasami rozdawanie ulotek,
a innym razem jeszcze inne formy wspierania pracy Zboru.


                                   Copyright 2009 - 2017 by www.ewangeliczni.com         Wszystkie prawa zastrzeżone!