Formy działaniaAby dać możliwo¶ć mieszkańcom Grodziska poznania Pana Jezusa, od kilku lat zapraszamy ich na organizowane przez nasz Zbór spotkania i ewangelizacje. Co kilka miesięcy organizujemy w budynku zborowym tzw. dni otwarte, na które zapraszamy s±siadów, znajomych oraz osoby zapoznane podczas akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”.
Prężnie angażujemy się także w pracę w¶ród dzieci. Specjalnie z my¶l± o nich przygotowujemy spotkania pod nazwami: „Pożegnanie wakacji”, „Pożegnanie lata”. Kilkakrotnie organizowali¶my także półzimowiska i letnie Kluby 5 Dni.
Wiosn± zapraszamy osoby z miasta na „majówki”.Podczas tych wszystkich spotkań głoszone jest Słowo Boże, aby jeszcze wielu mogło poznać Pana Jezusa Chrystusa. Dzieci mog± słyszeć opowiadania Biblijne i misyjne. Jest też czas na wspólny ¶piew, oraz gry i zabawy.

                                   Copyright 2009 - 2017 by www.ewangeliczni.com         Wszystkie prawa zastrzeżone!